One-on-One รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

เจาะลึกหลักสูตร และ โปรแกรม Dual Degree เข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฎิบัติ จุดเด่นของแคมปัสทั้ง 6 เมือง วางแผนค่าใช้จ่าย ขั้นตอนการสมัคร ทุนการศึกษา และโอกาสการทำงานต่อ หลังจบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ สูงสุดถึง 3 ปี

20 - 22 พฤษภาคม | 10.00 - 21.00

เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

Enrollment Advisor Photo

พี่แนน ณัฐธิดา เจ้าหน้าที่จาก Hult International Business School ปัจจุบันประจำอยู่ ที่ศูนย์รับสมัครที่ฮ่องกง พี่แนนช่วยให้คำแนะนำหลักสูตรกับน้องๆ วางแผนโปรแกรม ขั้นตอนการสมัคร และ โอกาสทุนการศึกษาสำหรับโปรแกรมปริญญาโท และ MBA พี่ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยน้องๆวางแผนเรียนต่อ

น้องๆสามารถสำรองเวลา  20-30 นาที ปรึกษาแผนการเรียนต่อกับพี่ได้โดยตรง

หรือติดต่อผ่านอีเมลล์ nuttida.tang@hult.edu

ภาษาที่ใช้ในการสนทนา ไทย อังกฤษ