เตรียมตัวให้รู้ครบทุกเรื่องและเข้าใจทันการณ์ก่อนไปเรียนต่อ MBA และ Master 1 ปีจบ

นัดคุยกับเจ้าหน้าที่จากมหาลัยโดยตรง ตอบทุกคำถาม และ ข้อสงสัย เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท และ โอกาสการทำงานต่อ หลังจบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ สูงสุดถึง 3 ปี

เจาะลึกหลักสูตร Master และ MBA 1 ปี และ Master 2 ใบใน 1 ปี 6 เดือน มารู้จักแคมปัสทั้ง 6 ที่ ขั้นตอนการสมัคร และโอกาสทางทุนการศึกษา

วันที่ 17 - 20 มีนาคม

About Your Enrollment Advisor

Enrollment Advisor Photo

พี่แนน ณัฐธิดา ตั้งโสภณพงศ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับสมัคร จาก Hult International Business School ซึ่งมีหน้าที่ช่วยวางแผน ให้คำแนะนำหลักสูตร ทุนการศึกษา ขั้นตอนการสมัคร โอกาสงานหลังเรียนจบ

สำรองเวลาคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือ ผ่านอีเมลล์ได้ที่นี่ nuttida.tang@hult.edu

ภาษาที่ใช้ในการสนทนา ไทย อังกฤษ